de waarnemer

‘Vijven’ zijn gericht op kennis. Ze willen alles begrijpen. Als ze iets niet begrijpen zullen ze hun vingers er niet aan branden. Ze zullen echt niet iets vertellen wat ze niet zeker weten. Het zijn überhaupt geen praters want wat ze willen zeggen weten ze al. Ze willen het wel vertellen als je echt geïnteresseerd bent. ‘Vijven’ baseren zich graag op feiten. Vandaar dat ze vaak in wetenschappelijke onderzoeken terug te vinden zijn. Ze baseren zich graag op onderzoeken en op datgene wat bewezen is. Alles wat niet bewezen is, is dubieus en mag niet voor waar worden aangenomen. Vaak zijn ‘vijven’ in hun bewoordingen heel voorzichtig. Ze willen datgene wat ze weten graag in goede woorden weergeven zodat het duidelijk is wat ze willen zeggen.

Objectieve waarnemers

‘Vijven’ begrijpen het leven niet. Om het leven te begrijpen willen ze alles weten. Ze willen feiten en kennis om de essentie van hun bestaan te ontdekken. Vandaar dat ze zo leergierig zijn en pas iets geloven als ze het hebben kunnen doorgronden. Ze zijn in staat om objectief waar te nemen doordat ze zich terugtrekken en afstand nemen. Als ze afstand hebben genomen nemen ze de tijd om tot een objectief standpunt te komen en dan pas komen ze weer naar voren.

Minimalisten en sociale verplichtingen

‘Vijven’ zijn betrouwbaar en respectvol. Ze hebben veel respect voor mensen die veel weten en betrouwbaar zijn. Ze zijn zeer op zichzelf en kunnen goed alleen zijn. Het zijn minimalisten want ze kunnen met heel weinig toe. Ze hoeven niet uitgebreid te dineren om hun gevoel van trek tegen te gaan. Ze hoeven geen nieuwe spullen zolang de oude niet versleten zijn. Ze hechten niet veel waarde aan kleding, auto’s en andere spullen. ‘Vijven’ zijn niet erg sociaal. Ze hebben een hekel aan sociale verplichtingen. Verjaardagen zijn voor ‘vijven’ geen feest. Op hun eigen verjaardag kan het zijn dat ze zich terugtrekken in hun eigen kamer. Als je dan vraagt wat er aan de hand is vertellen ze je dat het gepraat net als vorig jaar over de buurt, de kinderen en de school gaat en dat ze dat verhaal al kennen.

Kalme mensen met een sterke intuïtie

‘Vijven’ praten liever met mensen van gelijk niveau en met gelijke belangstelling. Ze kunnen opeens breedsprakig worden als hun werk of hun hobby ter sprake komt. Het zijn rustige, kalme mensen die je beslist niet de oren van het hoofd praten. Ze hebben een hekel aan prietpraat en aan praten om aan het woord te zijn. ‘Vijven’ zeggen iets als ze iets te vertellen hebben dat voor anderen van belang kan zijn. Ze zijn niet snel uit hun evenwicht te brengen ook al omdat ze niet verstrikt willen raken in emoties. Ze kunnen wel over gevoelens praten maar ze voelen is moeilijker.

(Bron: Willem -Jan van de Wetering)