de loyalist

‘Zessen’ zijn loyaal aan de partner, de baas en hun vrienden. Wat ze beloven doen ze. Ze zijn heel betrouwbaar en integer. Ze hebben goede ideeën maar zoeken wel uit wanneer en aan wie ze die het beste kunnen kenbaar maken. ‘Zessen’ zijn namelijk vooral op zoek naar zekerheid. Autoriteiten geven zekerheid en loyale vrienden en familie ook. Zo nu en dan staat de rebel in ‘zessen’ op en testen ze of de ander wel net zo loyaal naar hen toe is als zij naar de ander. Die zekerheid speelt door hun hele leven heen een belangrijke rol. Bij onzekerheid voelen ze zich zeer ongemakkelijk en zetten dat gevoel onmiddellijk om in het zoeken naar zekerheid. Ze willen dus graag een vaste baan, goede vrienden en een bestendige relatie. Ze vinden familie belangrijk want dat is zekerheid. Om zekerheid te krijgen stellen ‘zessen’ vaak vragen. Ze kunnen maar door blijven vragen tot het helemaal duidelijk is wat jij precies bedoelt. ‘Zessen’ herken je dus aan het stellen van veel vragen. Ze kunnen een visie niet goed uitdragen maar komen wel voor hun mening uit.

Op zoek naar zekerheid

‘Zessen’ hebben er een hekel aan om een afwijkend standpunt in te nemen dan de groep. Dat geeft namelijk onzekerheid omdat dit hen buiten de groep kan plaatsen. Vaak zullen ‘zessen’ dus eerst kijken of er medestanders voor hun afwijkende standpunt te vinden zijn. ‘Zessen’ vragen ook veel omdat ze naar de verborgen intenties zoeken van wat de ander zegt. Ze horen de woorden maar zoeken naar een verborgen intentie achter de woorden. Om dat helder te krijgen gaan ze vragen stellen. Het zijn mensen die vaak beren op hun weg zien. Ze zien al snel de problemen. Ze komen ook met oplossingen maar eerst vertellen ze wat er allemaal fout kan gaan. Ze gaan in eerste instantie uit van een negatief scenario en daardoor kunnen ze dan gaan piekeren en depressief worden. Vaak zijn ze er snel weer uit als ze met anderen overlegd hebben en er oplossingen aangedragen worden. Het zijn gehoorzame en betrouwbare mensen die detailgericht zijn. Ze willen niet graag werkzaamheden doen waarvan ze niet weten waar het toe dient. Ze willen precies weten wat ze doen en waar dat voor bestemd is. Ze werken liever in teamverband dan alleen want in een team worden ze opgevangen door collega’s als het eens mis mocht gaan.

Angst en verlangen

‘Zessen’ hebben een grote angst om de schuld te krijgen. Als ze ergens de schuld van krijgen plaatst hen dat weer buiten de groep en is er onzekerheid. Hun grootste angst is om verlaten te worden en hun grootste verlangen is om zekerheid te hebben. Zij willen het liefst in een hiërarchie werken want dat geeft duidelijkheid. Ze zijn warm, gezellig en beschermend. Het gezin gaat voor alles. Ze vinden succes angstig omdat dat grote verantwoordelijkheden en verwachtingspatronen schept. Ze zijn bang dat ze daar niet aan kunnen voldoen.

(Bron: Willem Jan van de Wetering)