de helper

De belangrijkste drijfveer van ‘tweeën’ is de gerichtheid op de ander. Ze willen helpen wanneer en waar dat mogelijk is. Ze willen geaccepteerd worden door anderen. Ze richten zich dus op de groep. Ze zijn begaan, meelevend, kunnen heel goed geven en weten precies wat anderen nodig hebben.

Aandacht, waardering en acceptatie

Maar ‘tweeën’ weten niet wat ze zelf nodig hebben. Ze vergeten zichzelf. Ze ontlenen hun eigenwaarde aan de aandacht en waardering die ze van anderen krijgen. Eigenlijk willen ze dus iets terug hebben voor hun hulp: aandacht en waardering. Vandaar dat ze graag geven maar minder goed kunnen ontvangen. Ze willen hulp geven om zo aandacht te krijgen. De acceptatie binnen een groep vergroot hun eigenwaarde en zelfrespect. Als ‘tweeën’ niet geaccepteerd worden door anderen kunnen ze furieus worden. Ze richten hun kwaadheid op anderen en gaan gebruik maken van emotionele manipulatie.
Ze bezorgen anderen bijvoorbeeld een schuldcomplex. Ze vinden dat ze altijd klaar hebben gestaan voor de ander en dat die nu de verplichting heeft om wat terug te doen. Dat terugdoen is dat  ze zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen.

Tweede viool en schouderklopjes

‘Tweeën’ kunnen zichzelf opofferen voor anderen. Ze zijn gezellig, heel sociaal, meevoelend en laten hun emoties de vrije loop. Maar diep van binnen is er iets anders. Daar zit een stuk eenzaamheid. Om die eenzaamheid te verbergen zijn ze altijd bezig met anderen. ‘Tweeën’ kunnen heel goed de tweede viool spelen. Ze willen best op de achtergrond staan en hoeven niet zo nodig in de spotlights te komen. Maar ze verwachten dan wel een schouderklopje voor wat ze gepresteerd hebben van degene die de eerste viool speelt. Ze genieten ervan als de ander (partner, baas, vriendin) succes heeft. Ze kunnen zich heel mooi maken. Door mooi te zijn voelen ze zich goed. Het is net of ze zachtjes weergeven: zie mij, hoor mij, voel mij. Het voelen is voor hen belangrijk want ze doen de dingen op hun gevoel. Ze zijn open, enthousiast en kunnen het beste in anderen naar boven halen. Ze kunnen zich in de liefde helemaal aan een partner geven en gaan er dan voor de volle honderd procent voor. Dit slaat volkomen om als ze geen aandacht en waardering krijgen. Ze willen horen dat ze mooi zijn, dat hun hulp gewaardeerd wordt en hun liefde woordelijk beantwoord wordt. Als dat niet gebeurt manipuleren ze met emoties.

(Bron Willem Jan van de Wetering)