de baas

‘Achten’ zijn doeners. Bij hen is er altijd sprake van actie. Ze kunnen niet stilzitten en de zaken op hun beloop laten. Ze willen altijd en overal controle. ‘Achten’ kunnen er moeilijk tegen gecontroleerd te worden. Ze zijn liever zelf de stuurman of nog beter, de kapitein.

Krachtig en doelbewust

‘Achten’ stralen kracht uit. Ze zijn sterk, zeker mentaal maar ook vaak fysiek. Het zijn mensen die door hun uiterlijk en hun stem indruk maken op anderen. Ze zijn opwindend; je zult je bij een ‘acht’ zelden vervelen. Ze zijn doelbewust en heel duidelijk. In hun duidelijk willen zijn kunnen ze iets te ver gaan. Ze zijn dan ronduit bot of zelfs onbehouwen. Ze zijn op zoek naar de waarheid maar vaak is dat hún waarheid. Ze denken echter dat ze de totale waarheid kennen en handelen vanuit die overtuiging. Ze zijn vriendelijk, grootmoedig en onafhankelijk.

Onafhankelijk en passievol

‘Achten’ zijn niet graag afhankelijk van wie of wat dan ook. Ze doen de dingen graag alleen of geven opdracht om het door anderen te laten doen. Het zijn macho’s die hun kwaadheid niet oppotten maar het direct uiten. Ze zeggen wat ze vinden en als jou dat niet aanstaat heb je pech gehad. Ze dansen niet graag naar andermans pijpen. Ze kunnen ruzie maken om duidelijkheid te scheppen en de verhoudingen even recht te zetten. ‘Achten’ zijn de ruwe bolsters met de blanke pit. Ze doen eerst en denken dan na. Ze hebben wel eens spijt van hun acties en zijn dan niet te beroerd om hun excuses aan te bieden. Ze zijn altijd op zoek naar hun grenzen. Ze leven makkelijk, hebben geen gewetenswroeging en zeggen waar het op staat. Ze willen het liefst alles controleren. Als ze in hun baan geen gezag hebben zullen ze hun gezag thuis laten gelden. Dat kunnen ze ook in hun hobby, bijvoorbeeld sport, doen. Ze zijn fel en gedreven. Alles wordt met grote passie gedaan en gezegd. Als ‘achten’ iets gepassioneerd uitleggen lijkt het alsof ze ruzie maken.

(Bron: Willem Jan van de Wetering)